Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ali Murat ÖZDEMİR Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Prof. Dr. Çetin ARSLAN Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Rauf KARASU Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. İştar URHANOĞLU İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Beşir Fatih DOĞAN Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Levent BÖRÜ Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı
Doç. Dr. Sibel HACIMAHMUTOĞLU Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Sedat ÇAL İdare Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Önder TOZMAN Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK Roma Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Erdem İlker MUTLU Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
Doç. Dr. Oytun CANYAŞ Mali Hukuk Anabilim Dalı
Doç. Dr. Burcu Gülseren ÖZCAN BÜYÜKTANIR  Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Doç. Dr. Derya ATEŞ Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Doç. Dr. Duygu HATIPOĞLU AYDIN Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Aslı BAYATA CANYAŞ Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı
Doç. Dr. Şefik Taylan AKMAN Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
Doç. Dr. F. Didem SEVGİLİ GENÇAY İdare Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Semih Sırrı ÖZDEMİR Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Ertuğrul AKÇAOĞLU Mali Hukuk Anabilim Dalı
Doç. Dr. Hasan KAYIRGAN İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Bumin ÖZARSLAN Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Muammer KETİZMEN Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Özge OKAY TEKİNSOY İdare Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Elif Cemre HAZIROĞLU Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Onur Can SAATCIOĞLU Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Ayça ZORLUOĞLU YILMAZ Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Abdülsamet GÜLLER Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Refia KAYA Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Günhan GÖNÜL KOŞAR Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Emel Şeyda ELGÜN TOĞRUL Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Dila OKYAR Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Barış GÖZÜBÜYÜK Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Onur URAZ Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇOĞALAN Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Emre KALENDER Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi İmge Hazal YILMAZ TEKİN Medeni Hukuk Anabilim Dalı