Hukuk Fakültesi Dergi Yönetimi

Editör: Dr. Öğr. Üyesi Refia KAYA

Editör Yardımcıları:

Arş. Gör. Damla KAYNAR

Arş. Gör. Mustafa Can DAĞLI

Arş. Gör. Fatih DÖNMEZ

Arş. Gör. Zeynep Melike ÖZTÜRK

Arş. Gör. Rumeysa Betül YILDIRIM