Tarihçe

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde Hukuk Fakültesi'nin kurulması, Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun 01.05.2002 tarih, 7. oturum ve 2002-53 sayılı kararı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın görüşüne sunulmuş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 19.07.2002 tarih ve 2002.7.70 sayılı kararıyla kurulma teklifi uygun görülerek Bakanlığa arz edilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulması, Millî Eğitim Bakanlığı'nın 06.07.2005 tarihli ve 15524 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2890 sayılı Kanun'un ek 30'uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14.07.2005 tarihinde kararlaştırılmış ve 5 Ağustos 2005 tarih ve 25897 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Dekanlarımız

Kurucu Dekan   Prof. Dr. Selma ÇETİNER ŞEKERCİ   15.09.2007 - 26.03.2012   Asaleten 
Dekan  Prof. Dr. Çağlar ÖZEL   30.03.2012 - 15.06.2012  Vekaleten 
Dekan  Prof. Dr. Çağlar ÖZEL   15.06.2012 - 05.06.2015   Asaleten
Dekan  Prof. Dr. Çağlar ÖZEL   05.06.2015 - 17.02.2016  Vekaleten
Dekan  Prof. Dr. Suavi AYDIN  02.03.2016 - 20.06.2016  Vekaleten
Dekan  Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU  20.06.2016 - 20.07.2016  Asaleten
Dekan  Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU  03.08.2016 - 22.01.2018   Vekaleten
Dekan  Prof. Dr. Çetin ARSLAN  22.01.2018 - 13.07.2018   Asaleten