Fakülte Dışı Etkinlik Duyuruları

 "KVKK Reformu" konulu konferans duyurusu

 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 20'nci Yılında Yargı Kararları Doğrultusunda İş Güvencesine İlişkin Güncel Sorunlar Paneli 

 Haklar Kurultayı duyurusu

*  Arabuluculukta Güncel Gelişmelerin Yargı Kararları ve Uygulama Çerçevesinde Değerlendirilmesi Sempozyumu duyurusu

 GKHT 2024 Kolokyum Çağrısı duyurusu

 12. MEDMUN Konferansı'na Davet duyurusu

 Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ (SPL) ve Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilecek olan Halka Arz Süreçleri, Hukuki ve Finansal Sonuçları Sempozyumu duyurusu

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek olan Prof. Dr. Mustafa Dural’ı Anma Paneli – Özel Hukukta Güncel Gelişmeler VIII: Kat Mülkiyeti Hukuku duyurusu

 Arş. Gör. Fatih DURAN'ın anısına çıkarılacak armağan duyurusu

 Vergi Hukuku Sempozyumu duyurusu

 Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenecek '' Migration ; The Current Status '' konulu uluslararası konferans tebliğ çağrısı duyurusu

 Prof. Dr. Şükran Şıpka'ya Meslekte 40. Yıl Armağanı Medeni Hukukta Güncel Tartışmalar Sempozyumu IV Tebliğ Çağrısı Duyurusu

 Anayasa Yargısı Dergisi 41/1 Makale Çağrısı Duyurusu

 İstanbul Arbitration Days Duyurusu

 Fulbright-Kennedy Center Sahne Sanatları ve Bilim Bursu Duyurusu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Makale Çağrısı Duyurusu

2024-25 Applications Now Open for the Summer Program in Social Science at the Institute for Advanced Study

KAHUDEV Şirin Tekeli Makale Yarışması 2023 Duyurusu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem SÖZÜER’e emekliliği münasebetiyle bir armağan kitabı Duyurusu