Fakülte Dışı Etkinlik Duyuruları

 Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Başkent Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEKAMER) işbirliği ile gerçekleştirilecek olan “Depremden Doğan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Yolları” sempozyumu duyurusu

 Hacettepe Ekonomi Topluluğu Toplum Projeleri Birimi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan ‘’Depremin Psikolojik Etkileri ve Başa Çıkma Yolları’’ konulu online konferansı duyurusu

 MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (C. 2, S. 1) - Makale Çağrısı duyurusu

 Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) tarafından gerçekleştirilecek olan “Cinsiyet Bağlamında Hukuka Eleştirel Bakış Sempozyumu” duyurusu

 International Conference Competition Law and Digital Transformation call for paper announcement

 Anayasa Yargısı Dergisi 40/1 Makale Çağrısı duyurusu

 Çukur&Partners Akademi - Hukuk Fakültesi Öğrencileri İçin Avukatlık Kariyerine Hazırlık Programı duyurusu

 İzmir Bakırçay Üniversitesi Stratejik Bölge Araştırmaları Merkezi ile Yaşar Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği Çevre Hukuku Sempozyum Çağrısı duyurusu

 Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi tarafından yayımlanacak olan Prof. Dr. Turgut TURHAN'a Armağanı duyurusu

*  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek olan Prof. Dr. Turgut TARHANLI'ya Armağanı Çağrısı (Erteleme) duyurusu

 Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi tarafından yayımlanacak olan Doç.Dr. Mustafa ÜNLÜTEPE Anısına Armağan duyurusu

*  Kadir Has Üniversitesi Hukuk Bülteni Çağrısı duyurusu

*  Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Özderin Avukatlık Bürosu ile birlikte gerçekleştirilecek olan XII. Hasan Özderin Makale Yarışması duyurusu

 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanacak olan Prof. Dr. Erdoğan BÜLBÜL'e Armağan duyurusu

 Türk Medeni Usul ve İcra İflâs Hukukçuları Birliği, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Baki KURU’ya bir Armağan duyurusu