YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Kapsamında Olan Odak Üyeleri
ODAK GRUP-AKADEMİK BİRİM YÖNETİCİLERİ
ÜNVAN ADI/SOYADI GÖREVİ E-POSTA ADRESİ
Prof. Dr.  Rauf KARASU Dekan  raufkarasu@hacettepe.edu.tr 
Doç. Dr. Semih Sırrı ÖZDEMİR Dekan Yardımcısı semihozdemir@hacettepe.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Abdülsamet GÜLLER Dekan Yardımcısı abdulsamet.guller@hacettepe.edu.tr 
       
ODAK GRUP-AKADEMİK PERSONEL
ÜNVAN ADI/SOYADI BÖLÜMÜ / ABD E-POSTA ADRESİ
Prof. Dr. İştar URHANOĞLU İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı istarurhanoglu@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. Levent BÖRÜ Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı leventboru@hacettepe.edu.tr
Doç. Dr.  Önder TOZMAN Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı    onder.tozman@hacettepe.edu.tr
Doç. Dr. Fatma Didem SEVGİLİ GENÇAY    İdare  Hukuku Anabilim Dalı didemsevgili@hacettepe.edu.tr 
Doç. Dr. Semih Sırrı ÖZDEMİR Ticaret Hukuku Anabilim Dalı semihozdemir@hacettepe.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi  Elif Cemre HAZIROĞLU Ticaret Hukuku Anabilim Dalı cemrehaziroglu@hacettepe.edu.tr
Arş. Gör.  Emine BİLGİÇ EROĞLU Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı emine.bilgic@hacettepe.edu.tr