Dr. Öğr. Üyesi Muammer KETİZMEN

 
 
Dr. Öğr. Üyesi Muammer KETİZMEN

 
Özgeçmiş

 Kamu Hukuku Bölümü                                                
 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

 Uzmanlık Alanları
 Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku

 Görüşme Gün ve Saatleri

 Salı : 16.00- 17.00
 Perşembe : 13.00 - 14.00

 

 İletişim

 Telefon : +90 (312) 297 62 70 / 197 
 Faks : +90 (312) 297 62 75 
 E-posta : ketizmen@hacettepe.edu.tr