Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK

 

 Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK

 Özgeçmiş

 Kamu Hukuku Bölümü                          
 Hukuk Tarihi Ana Bilim Dalı

 Uzmanlık Alanları
 Hukuk Tarihi, Roma Hukuku


 

 Görüşme Gün ve Saatleri 

 
 İletişim


 Telefon : +90 (312) 297 62 70

 Faks : +90 (312) 297 62 75                     
 E-posta : esrefkucuk@hacettepe.edu.tr