Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR 

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. İştar URHANOĞLU

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Elif Cemre HAZIROĞLU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI 

Doç. Dr. Gökhan ERBAŞ 

Doç. Dr. İştar URHANOĞLU

Arş. Gör. Tuğba Hilal KÖKEN

Arş. Gör. Damla KAYNAR

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR 

Doç. Dr. Ferhat CANBOLAT 

Doç. Dr. Burcu Gülseren ÖZCAN BÜYÜKTANIR

Dr. Öğr. Üyesi Derya ATEŞ

Arş. Gör. Dr. Ayça ZORLUOĞLU YILMAZ

Arş. Gör. Dr. Dila OKYAR

Arş. Gör. Dr. Günhan KOŞAR

Arş. Gör. Aydın KAYA

Arş. Gör. İmge Hazal YILMAZ

Arş. Gör. Gizem ÖZKAN ŞAHİN

Arş. Gör. Gülin SÜLEYMANLAR

Arş. Gör. Süleyman TOPCUOĞLU

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Levent BÖRÜ 

Öğr. Görevlisi. Alper BULUR

Arş. Gör. Dr. Emel Şeyda ELGÜN TOĞRUL

Arş. Gör. Emine BİLGİÇ                  

Roma Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK 

Arş. Gör. Mehmet Mert ÖZYILDIRIM

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Rauf KARASU

Doç Dr. Sibel HACIMAHMUTOĞLU

Doç. Dr. Beşir Fatih DOĞAN 

Dr. Öğr. Üyesi Semih Sırrı ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Elif Cemre HAZIROĞLU

Arş. Gör. Temel GÜNER

Arş. Gör. Ömer Faruk ŞENGÖR

Arş. Gör. Ahmet SELÇUK

Arş. Gör. Eda SOYOĞLU

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Doç. Dr. Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU 

Arş. Gör. Dr. Onur Can SAATCIOĞLU

Arş. Gör. Cenk Batın KAYA

Arş. Gör. Deniz ÇUHADAR

Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim Dalı 

Doç. Dr. Beşir Fatih DOĞAN 

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Rauf KARASU