MUAFİYET (İntibak) Başvuruları

Değerli Öğrencilerimiz,

Aşağıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Döneminde Üniversitemize kayıt yaptıran (YKS, Yatay Geçiş, DGS) ve muafiyet başvurusunda (daha önceki yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin intibakı***) bulunmak isteyen öğrencilerimizin Fakültemiz web sayfasında yer alan “Muafiyet Başvuru Dilekçesini” (TIKLAYINIZ) ve ekinde yer alması gereken belgeleri en geç 25 Eylül 2023 tarihine kadar hukukogrenciburosu@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Üniversitemize kesin kayıt yaptırdıktan sonra, son başvuru tarihini beklemeden taleplerinizi teslim etmeniz işlemlerin ivedilikle yürütülmesi açısından önem arz etmektedir.

*** Aşağıdaki mevzuat hükümlerine durumunuzun uyup uymadığını lütfen kontrol ediniz.

Fakültemiz lisans programı müfredatına ulaşmak için TIKLAYINIZ. (Açılan sayfada sol kısımda yer alan menülerden "DERSLER" sekmesini tıklayarak dersleri görebilirsiniz.)

Bilgi İçin:

297 62 70 - 297 62 71

Dahili: 109 veya 110

 

Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Ders muafiyetleri

MADDE 10 – (1) Üniversitenin ön lisans/lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran veya bir Üniversiteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme sınavı ile Üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrenciler, kurumlar arası-kurum içi yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş, lisans tamamlama ve dikey geçişle kabul edilen öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdıkları öğretim yılının/yarıyılın başlamasından önce ilgili bölüm/programa başvurusunu yapar. İlgili yönetim kurulunun aldığı muafiyet kararı en geç ekle-sil haftası bitimine kadar ÖİDB’ye bildirilir.

(2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, 24 üncü maddede belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilir. Öğrencinin muaf tutulan derslerinin AKTS toplamının, bir yarıyıllık AKTS toplamı olan 30’a bölümünden ortaya çıkan tam sayı kadar olan süre öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrencilerin muafiyet işlemleri lisans/ön lisans derslerinin başladığı yarıyılda yapılır.

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI DERS TRANSFERLERİNDE EŞDEĞERLİĞE İLİŞKİN ESAS VE İLKELER

1. Kurumlararası ve kurum içi yatay geçişle ve Merkezi Yerleştirme Sınav puanına göre (Ek madde 1) öğrencilik hakkı kazanan öğrencilerin intibakında, daha önce kayıtlı oldukları örgün öğretim programlarında başarılı oldukları derslere aşağıda yer alan eşdeğerlik kuralları uygulanır.

2. Bir başka kurumdan ders alma; Öğrencinin bağlı olduğu programın taban puanından daha yüksek bir programdan ders almasına (yaz okulu vb) izin verilir ve aşağıdaki eşdeğerlik kuralları uygulanır.

3. Daha önce bir yükseköğretim programından mezun olan veya ilişiği kesilen ve yerleştirme sınavına girerek üniversitemize yerleşen öğrencinin daha önce bulunduğu bir programdan veya eş zamanlı devam ettiği bir programdan ders eşdeğerliği yaptırabilmek için (ortak zorunlu dersler hariç) öğrencinin geldiği/devam ettiği programın taban puanının, üniversitemizde kayıtlı olduğu programdan yüksek olması gerekir. Bu koşulda aşağıdaki "Eşdeğerlik Kuralları" uygulanır.

4. Dikey Geçiş sınavı ve Lisans Tamamlama ile üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin yalnızca ortak zorunlu dersleri eşdeğer sayılarak intibakları 1. Sınıf 1. Döneme yapılır.

 

Eşdeğerlik kuralları

MADDE 1 – Ders eşdeğerliğinin değerlendirilmesinde dersin kredisi (yerel veya AKTS) ve içeriği dikkate alınır. Dersin yerel veya AKTS kredisinin, eş değer dersin kredisiyle aynı ya da daha fazla olması gerekir. Dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez.

MADDE 2 – Ders içeriğinin, eş değer sayılması istenen derse en az %90 oranında benzer olduğu (dersin haftalık ders planı, değerlendirme sistemi (proje, ödev, seminer, uygulama, ara sınav vb) esas alınarak) ders sorumlusu tarafından onaylanır, değilse ret gerekçesi belirtilir.

MADDE 3 –  Dersin eğitim dilinin, eş değer ders ile aynı olması gerekir. Türkçe eğitim veren bölüm/programlara yapılan başvurularda bu koşul aranmaz.

MADDE 4 – Bir öğrencinin eğitimi süresince, yaz okulu ve özel öğrenci olarak başka üniversitelerden transfer edebileceği kredi miktarı o programın kredi miktarının %10'unu aşamaz. Bu oranın üzerinde alınan dersler mezuniyet kredisine sayılmaz.

MADDE 5 – Bu ilke ve esaslar, H. Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 21/1. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

MADDE 6 – Bu ilkeler 2017-2018 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren geçerlidir.