Birim Danışma Kurulu
Başkan           : Prof. Dr. Rauf KARASU (Dekan)
Üye : Av. Mustafa KÖROĞLU (Ankara Barosu) 
Üye : Av. Sabri HAFİF (Ankara 2 Nolu Barosu)
Üye : Dr. Ahmet Hasan KILIÇ (Adalet Bakanlığı Mevzuata Genel Müdürlüğü 
Üye : Serkan GENEL (BOTAŞ)