Hukuk İngilizcesi-I Dersi

2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi'nde, HUK371 koduyla Hukuk İngilizcesi-I isminde yeni bir seçmeli ders açılacaktır. Bu derste, temel birtakım hukuki kurum, kavram ve ifadelerin İngilizce dili üzerinden ele alınmaları ve öğrencilerin mesleki yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ders, dönem boyunca Çarşamba günleri 08.40-09.30; Cuma günleri 08:40–09:30 ve 14:40-15:30 saatleri arasında toplam üç saat ve tek şube halinde A3 amfisinde işlenecek olup, dersin sorumlu öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Onur Can SAATCIOĞLU ’dur. Dersin kontenjanı 60 öğrenci olup, derse devam aranacaktır.

Dersin hedef kitlesi, Fakültemizin 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileridir. Nitekim, dersin seçilebilmesi için Anayasa Hukuku-I, Anayasa Hukuku-II, İdare Hukuku-I, İdare Hukuku-II, Ceza Hukuku Genel Hükümler-I, Ceza Hukuku Genel Hükümler-II derslerini başarmış olmak gerekmektedir.

Ders içeriğinin rahat anlaşılabilmesi için, dersi seçecek öğrencilerin -öncelikle pasif dil becerilerinde (okuma ve dinleme)- en az orta üstü seviyede genel İngilizce bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte, herhangi bir seviye tespit sınavı yapılmayacaktır. Ders içeriğinde İngilizce dili yoğun şekilde kullanılacak olmakla birlikte, dersin işleniş dili -öğrencilerin teşvik edilmesi amacıyla ve bu döneme mahsus olmak üzere- Türkçe olarak belirlenmiştir.

Lisans programımıza bu yaz eklenen ve gelecek dönemlerde açılması öngörülen Hukuk İngilizcesi-II, III ve IV derslerinin seçilebilmesi için önkoşul olarak bu dönem açılacak Hukuk İngilizcesi-I dersinin başarılmış olması arandığından, bahse konu dersleri seçmek isteyebilecek öğrencilerin bu dönem açılacak dersi mutlaka seçmeleri gerekmektedir.

11 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 08: 40 ’da A3 amfisinde yapılacak ilk derste (2-6 Ekim haftası ders yapılmayacaktır); dersin olası faydaları, içeriği ve işleniş usulü hakkında açıklamalar yapılacaktır. 13 Ekim Cuma sabahı ise ders içeriğinin işlenmesine başlanacaktır.

İlânen duyurulur.