Dekan Ataması Hakkında

Fakültemizin Dekan Vekili Prof. Dr. Rauf KARASU 23 Temmuz 2020 tarihinden itibaren vekaleten yürüttüğü Dekanlık görevine Yüksek Öğretim Kurulu'nun 30 Nisan 2021 tarih ve E-7342577-201-02.01-32431 sayılı kararı ile asaleten atanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
Webmaster: Rahman Fındık
E-Posta: hukukfakultesi@hacettepe.edu.tr
© 2019
Sorumluluk Sınırı