Arş. Gör. Eylül ERDEM HACIÖMEROĞLU

 

 Arş. Gör. Eylül ERDEM HACIÖMEROĞLU 

 Özgeçmiş

 Kamu Hukuk Bölümü
 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

 

     

 Görüşme Gün ve Saatleri            

 Salı : 10.00 - 12.00
 Perşembe: 10.00 - 12.00


 İletişim

 Telefon : +90 (312) 297 62 70 / 189
 Faks : +90 (312) 297 62 75
 E-posta : eylulerdem@hacettepe.edu.tr