Retired Faculty Members

* Fakültemiz önceki Dekanı (2012-2016) ve Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağlar ÖZEL,15.07.2016 tarihinde emekli olmuştur.