ÜÇ DERS SINAVI Başvuruları

Değerli Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz 2020/2021 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimine Göre mezuniyetine en fazla üç dersi kalan öğrencilerin sınavları 05-09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 27. maddesinin 6. fıkrası Azami öğrenim süresi sonuna kadar mezuniyet için devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları en fazla üç dersi kalan öğrenciler, üç ders sınavına girebilirler. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerinden başarılı olduğu halde genel akademik ortalaması 2,00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de diledikleri en fazla üç dersten üç ders sınavına girebilirler. Bu sınavlardan yararlanmak isteyen öğrenciler kendi akademik birimlerine başvurarak bu haklarını kullanırlar. Üç ders sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.” uyarınca,

2019/2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bütünleme Sınav sonuçlarının elektronik ortamda açıklanmasının ardından (Bütünleme sınavına kalan öğrenciler için)  24 Eylül 2020 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Fakültemiz web sayfasında yer alan "Üç Ders Sınavı Dilekçesini" //www.hukukfakultesi.hacettepe.edu.tr/tr/menu/yararli_belgeler-127 doldurup imzaladıktan sonra hukukogrenciburosu@gmail.com adresine göndermenizi önemle rica ederiz.

"Danışman Onayı" için dilekçeleriniz Dekanlığımızca danışmanlarınıza iletilecektir. 

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
Webmaster: Rahman Fındık
E-Posta: hukukfakultesi@hacettepe.edu.tr
© 2019
Sorumluluk Sınırı