Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ali Murat ÖZDEMİR      Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı  
Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI       İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 
Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU   Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR  Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Prof. Dr. Çetin ARSLAN  Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı 
Prof. Dr. Rauf KARASU  Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Sibel HACIMAHMUTOĞLU   Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Öykü Didem AYDIN  Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Ferhat CANBOLAT  Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Doç. Dr. Sedat ÇAL  İdare Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. C. Gökhan ERBAŞ  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU  Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı
Doç. Dr. Beşir Fatih DOĞAN  Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Önder TOZMAN  Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK  Roma Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. İştar CENGİZ  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Erdem İlker MUTLU  Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
Doç. Dr. Oytun CANYAŞ  Mali Hukuk Anabilim Dalı
Doç. Dr. Levent BÖRÜ Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Muammer KETİZMEN   Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Özge OKAY TEKİNSOY   İdare Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul AKÇAOĞLU  Mali Hukuk Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Şefik Taylan AKMAN  Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Gülseren ÖZCAN BÜYÜKTANIR   Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Bumin ÖZARSLAN  Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Semih Sırrı ÖZDEMİR  Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Elif Cemre HAZIROĞLU  Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Derya ATEŞ  Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
Webmaster: Rahman Fındık
© 2019
Sorumluluk Sınırı