Mazeret Sınavı Talepleri Başvuruları

Değerli Öğrencimiz,

18-29 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşen 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi ara sınavları sonrası; mazeretleri nedeniyle ara sınavına katılamayan öğrencilerimizin mazeret sınavı başvurularını, Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 27/7 maddesi, Ara sınavına katılamayan öğrencilerden geçerli mazeretleri ders sorumluları tarafından kabul edilenlere mazeret sınavı hakkı verilir. Mazereti kabul edilen öğrencilerin listesi, mazeret sınavından önce ders sorumluları tarafından ilgili birime teslim edilir. Mazeret sınav tarihleri ilgili birim tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler ara sınav haklarını genel sınav dönemine kadar kullanırlar. Ara sınavın mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.” uyarınca ilgili dersin sorumlusuna yapmaları gerekmektedir.

Bu nedenle ders sorumlularının sizlere duyurdukları son başvuru tarihine kadar mazeret sınavı taleplerinizi yapmanızı ve e-posta yoluyla yapılan duyurulardan haberdar olabilmeniz için de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı BİLSİS 2.0 programında kayıtlı olan e-posta hesaplarınızın doğru ve güncel olduğunu kontrol etmenizi önemle rica ederiz.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
Webmaster: Rahman Fındık
© 2019
Sorumluluk Sınırı