Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Dikkatine

“Program kaydını öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yapan öğrenci, program kaydını yaptığını gösteren “Program Kayıt Formu”nu imzaladıktan sonra tarayıp digital ortamda Akademik Danışmana imzalamak üzere göndermesi ve danışmanı onayladıktan sonra katkı payı/ öğrenim ücreti ödemesini yaptığını gösterir belgelerini de tarayarak kayıt formu ile birlikte en geç 19.02.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar kayıtlı olduğu Anabilim Dalı Başkanlığı Sekreterliğine göndermesi gerekmektedir.”

Bu doğrultuda, Özel Hukuk ile Kamu Hukuku Anabilim Dalı Lisansüstü Programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin, danışman onaylı kayıt formu ile ödeme belgesinin taranmış örneklerini en geç yukarıda anılan tarihe kadar Özel Hukuk öğrencileri için " huozelhukukbolumu@gmail.com " ve Kamu Hukuku öğrencileri için " gulcinkilinc@hacettepe.edu.tr " adresine göndermeleri önemle rica olunur.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
Webmaster: Rahman Fındık
E-Posta: hukukfakultesi@hacettepe.edu.tr
© 2019
Sorumluluk Sınırı