2020 Yaz Dönemi Ceza Usul Hukuku Dersi Duyurusu

Ceza Usul Hukuku I ve II derslerini yalnızca Ceza Hukuku Özel Hükümler derslerini almış olanlar alabilecektir.

Ceza Usul Hukuku I dersi yalnız veya Ceza Usul Hukuku II dersiyle birlikte alınabilir. Ancak yalnız Ceza Usul Hukuku II dersi alınamaz.

Dersler ilan edilen ders saatlerinde online olarak eşzamanlı anlatılacak, ders materyali HÜZEM’e yüklenecektir. Derslere katılmak zorunludur.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
Webmaster: Rahman Fındık
E-Posta: hukukfakultesi@hacettepe.edu.tr
© 2019
Sorumluluk Sınırı