2021-2022 Öğretim Yılı YAZ OKULU DERS PROGRAMI

 

Yaz Okulunda Ders Alacak Öğrencilerin DİKKATİNE!

 

Üniversitemiz Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine Göre;

Devam zorunluluğu

MADDE 9 – (1) 7 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında sınav hakkı kullanacak öğrenciler hariç, F2, F3 notu ile başarısız olunan dersleri tekrarlayan öğrenciler için devam zorunluluğu %50, dersi ilk kez alan veya F1 notu ile başarısız olup dersi tekrarlayan öğrenciler için devam zorunluluğu %70’tir.

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Uygulama İlkeleri ile Yaz Okulu Ders Ücretleri

 

Kayıtlara İlişkin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Açıklamaları

 

Ders Programı